Når vi har modtaget dit returvare, refunderer vi dig det tilsvarende beløb inden for 14 arbejdsdage og vha. det betalingsmiddel, der blev brugt ved bestillingen.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.