Når vi har modtaget dit returvare, refunderer vi dig det tilsvarende beløb inden for 14 arbejdsdage og vha. det betalingsmiddel, der blev brugt ved bestillingen.


C
Christian is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.