Efter att vi har mottagit din retur återbetalar vi dig motsvarande belopp inom 14 arbetsdagar via det betalningsmedel som användes vid beställningen.