Hvis den originale emballage er beskadiget eller er kasseret, kan du bruge en lignende, beskyttende emballage.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.