Når du er logget ind på din kundekonto, kan du foretage dine adresseændringer i området "Min konto" i afsnittet "Adresseoversigt".


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.