Der er mange fordele ved at oprette en konto:

- hurtigere til betaling

- gem mere end en adresse

- følg dine ordrer

... og meget mere.


For at oprette en kundekonto, skal du klikke på Registrer-knappen og indtaste de krævede data.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.