När du har loggat in på ditt kundkonto kan du se ditt nyhetsbrev under rubriken "Prenumerationer på nyhetsbrev" och starta eller avsluta prenumerationen. Dessutom har du möjlighet att klicka på "*Avsluta prenumerationen på nyhetsbrev *" i vart och ett av våra nyhetsbrev för att inte längre ta emot dem i framtiden. Om detta inte fungerar hjälper naturligtvis vår kundservice gärna till.