Po otrzymaniu Państwa zwrotu, wypłacimy należną sumę w ciągu 14 dni roboczych tą samą drogą, którą nastąpiła płatność za zamówienie.